Aktualności

Rozpoczęto 5-letni okres trwałości "Projektu Owińska"

Konkurs na świadczenia lekarskie w zakresie sprawowania internistycznej opieki lekarskiej pacjentom Oddziału Opiekuńczo – Leczniczego w Poznaniu.

Wsparcie informacyjne dla osób z chorobą nowotworową oraz ich bliskich: 61 878 53 91

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego

świadczenie usługi przygotowania, dostarczania i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy I Rehabilitacji Medycznej nawiąże współpracę z lekarzem.

świadczenie usługi przygotowania, dostarczania i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów

W połowie września ruszy kampania edukacyjna „Ogarnij cukier”.

Strony