Aktualności

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy I Rehabilitacji Medycznej nawiąże współpracę z lekarzem.

świadczenie usługi przygotowania, dostarczania i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów

W połowie września ruszy kampania edukacyjna „Ogarnij cukier”.

Oferta pracy dla opiekunów medycznych

Oferta dla salowej na oddziale opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym w Owińskach.

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy ZOLiRM o dodatkowe skrzydło przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy I Rehabilitacji Medycznej nawiąże współpracę z lekarzem.

Strony