Aktualności

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia (wyposażenie AGD, zmywarki, urządzeń telefonicznych, sprzętu komputerowego i elektronicznego, sprzętu multimedialnego)

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia (dostawa i montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych w łazienkach, dozowników i podajników, dostawa koszy i pojemników na śmieci, dostawa i montaż myjko-dezynfektorów i dostawa profesjonalnych urządzeń do sprzątania) 

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia medycznego (tekstylia, wyposażenie, sprzęt pomocniczo-opiekuńczy)

Dostawa fabrycznie nowych mebli

WARUNKI UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Kompleksowa organizacja dwóch pikników i dwóch konferencji w ramach projektu

Przeprowadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęć terapeutycznych dla pacjentów z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz opracowanie i przygotowanie do publikacji materiałów z obserwacji i doświadczeń z prowadzonych zajęć w ramach projektu

Przygotowanie, realizacja i koordynacja kampanii informacyjno-promocyjnej oraz kampanii społecznej dla projektu

Strony