Aktualności

Kompleksowa organizacja trzydniowej wycieczki dla pacjentów Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia (wyposażenie AGD, zmywarki, urządzeń telefonicznych, sprzętu komputerowego i elektronicznego, sprzętu multimedialnego)

WARUNKI UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Kompleksowa organizacja dwóch pikników i dwóch konferencji w ramach projektu

Przeprowadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęć terapeutycznych dla pacjentów z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz opracowanie i przygotowanie do publikacji materiałów z obserwacji i doświadczeń z prowadzonych zajęć w ramach projektu

Przygotowanie, realizacja i koordynacja kampanii informacyjno-promocyjnej oraz kampanii społecznej dla projektu

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji roboty budowlanej polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej – Filia w Owińskach

Oddział przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej 60 roku życia

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie usprawniamy, leczymy i opiekujemy się Naszymi Pacjentami na możliwie najwyższym poziomie.

Postawa prawna, status prawny, struktura organizacyjna oraz historia działalności.

Strony