Przyjęcie: Oddział Dzienny Psychiatryczno-Geriatryczny

Karty podstawowe

Przyjęć do ośrodka dokonuje się na podstawie skierowania od lekarza wystawionego na druku "Skierowanie do szpitala".

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ oddział przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej 60 roku życia z rozpoznaniem mieszczącym się w następujących jednostkach ICD 10:
– F00-F09 – Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
– F20-F29 – Schizofrenia, Zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
– F30-F39 – Zaburzenia nastroju (Afektywne)

W trakcie pobytu w ośrodku pacjent powinien posiadać:
– wygodne obuwie na zmianę,
– indywidualny sprzęt ortopedyczny (o ile pacjent posiada).

PACJENT NIE POWINIEN ZABIERAĆ DO PLACÓWKI:
– wartościowych przedmiotów,
– większej ilości pieniędzy.