Zakup i dostawa artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE

Karty podstawowe

Znak sprawy:

ZOLiRM.IV.383.2.2017

 

Dane Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ, ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań  NIP 782-14-13-161  REGON 631137029  Tel. +48 61 8738 702. Fax +48 61 8738 703  Strona internetowa: www.mogilenska.pl

 

Wartość zamówienia i tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177).

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy przez 12 miesięcy

 

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42 /Budynek główny - hol lub poczta elektroniczna: monika.szymanowicz@mogilenska.pl  do 31 stycznia 2017 r.