Praca dla lekarza psychiatry

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

Miejsce pracy:
- oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny przy ul. Cysterek 5 w Owińskach

Pozostałe warunki do uzgodnienia z Dyrektorem Zakładu tel. 618-738-702 (sekretariat).