UWAGA!

Karty podstawowe

W dniach od 1.08.2017 r. do 31.08.2017 r. odbywać się będzie budowa miejsc parkingowych przy drodze wjazdowej do Zakładu.

Nie są to prace nadzorowane przez Zakład. 

W tym czasie proszę, by odwiedzający nie parkowali swych samochodów na terenie Zakładu. 

Pacjentom Ośrodka Rehabilitacji Dziennej miejsce parkingowe będzie wskazywał portier. Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności.