Opłaty za pobyt na ZOL

poniedziałek, Marzec 16, 2020 - 12:21

Wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt pacjenta na oddziale opiekuńczo-leczniczym prosimy o realizowanie przelewem na konto:

nr rachunku: 42 1130 1088 0001 3016 8720 0001

Dane do płatności: Bank Gospodarstwa Krajowego ul. Składowa 5, 61-888 Poznań

W tytule proszę podać imię i nazwisko pacjenta którego płatność dotyczy.