Praca dla lekarza na oddziale opiekuńczo-leczniczym

piątek, Styczeń 24, 2020 - 14:05

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ w Poznaniu poszukuje do pracy lekarza następujących specjalności:
- specjalista chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych lub
- specjalista geriatrii lub w trakcie specjalizacji z geriatrii lub
- specjalista medycyny ogólnej lub medycyny rodzinnej lub trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej.

Miejsce pracy: oddział opiekuńczo-leczniczy w Poznaniu
Wymiar: do uzgodnienia
Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
Pozostałe warunki do uzgodnienia z Dyrektorem Zakładu tel: 618-738-702 (sekretariat)

Oferty można przysyłać mailowo: karolina.lasek@mogilenska.pl z dopiskiem:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.; Dz.U.2018.1000).”
Dane dotyczące przetwarzania danych znajdują się na stronie http://www.mogilenska.pl/strona/klauzula-informacyjna-na-potrzeby-obecne...