Praca dla pielęgniarki

czwartek, Wrzesień 5, 2019 - 11:40

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ w Poznaniu poszukuje pielęgniarki do pracy na oddziale:

- opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym w Owińskach 

Wymiar 

- 0,5 etatu 

Wymagania obowiązkowe:
- Wykształcenie min średnie medyczne kierunek pielęgniarstwo

- Aktualne prawo wykonywania zawodu

Mile widziane:

Studia licencjackie lub wyższe kierunek: pielęgniarstwo

Specjalizacja (lub w trakcie specjalizacji) z zakresu pielęgniarstwa:

- psychiatrycznego lub,

- w opiece długoterminowej lub,

po kursie kwalifikacyjnym (lub w trakcie kursu) w dziedzinie pielęgniarstwa:

- psychiatrycznego lub,

- opieki długoterminowej

Kontakt telefoniczny w sprawie pracy: Karolina Lasek 61/8738-706
Oferty można przysyłać mailowo: karolina.lasek@mogilenska.pl z dopiskiem:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.; Dz.U.2018.1000).”

Dane dotyczące przetwarzania danych znajdują się na stronie http://www.mogilenska.pl/strona/klauzula-informacyjna-na-potrzeby-obecnej-i-przyszlych-rekrutacji