Praca dla specjalisty ds. płac

poniedziałek, Marzec 23, 2020 - 13:47

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu poszukuje do pracy
od 1 kwietnia 2020 r. specjalisty ds. płac.

Wymiar: pełen etat

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Kontakt telefoniczny w sprawie pracy: Karolina Lasek 61/8738-706
Oferty można przysyłać mailowo: karolina.lasek@mogilenska.pl z dopiskiem:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.; Dz.U.2018.1000).”

 

Zakres podstawowych czynności:

 • prowadzenie spraw płacowych Zakładu,
 • przygotowywanie danych do miesięcznych deklaracji PIT-4,
 • terminowe sporządzanie miesięcznych imiennych raportów rozliczeniowych oraz deklaracji do ZUS,
 • sporządzanie miesięcznych list płac,
 • sporządzanie zbiorczych zestawień list płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników oraz zleceniobiorców,
 • uzgadnianie danych w raportach i deklaracjach z lista płac,
 • prowadzenie analityki do konta rozrachunki z tyt. wynagrodzeń, uzgadnianie analityki z syntetyką,
 • komputerowa rejestracja umów zleceń oraz ich rozliczanie,
 • prowadzenie kart zasiłków chorobowych,
 • przygotowywanie danych do przelewu potrąceń od wynagrodzeń poprzez określenie wysokości sum podlegających odprowadzeniu.

 

Wymagania obowiązkowe:

niezbędne : średnie

pożądane: wyższe kierunkowe ekonomiczne

kierunek: rachunkowość i finanse

 

Znajomość przepisów prawnych:

 • ustawa o rachunkowości
 • ustawa o działalności leczniczej
 • ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
 • ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
 • ustawa o ochronie danych osobowych
 • Kodeks pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

umiejętność obsługi programu Simple.ERP i programu Płatnik