Praca dla terapeuty zajęciowego na oddziale w Owińskach

poniedziałek, Marzec 4, 2019 - 13:18

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu zatrudni terapeutę zajęciowego do oddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego w Owińskach.

Zakres czynności:

1. Organizowanie i prowadzenie różnych form terapii zajęciowej.

2. Ustalanie i aktualizowanie indywidualnych planów terapeutycznych z właściwym doborem form terapii oraz możliwych do zastosowania metod i technik do stanu psychofizycznego pacjenta.

3. Współpraca z lekarzem, pielęgniarką oddziałową oraz psychologiem w zakresie doboru form i metod terapeutycznych.

4. Mobilizowanie i motywowanie pacjentów do aktywności i zaangażowania w realizację zaplanowanych działań terapeutycznych.

5. Właściwe założenie, prowadzenie i przechowywanie obowiązującej dokumentacji medycznej z zakresu terapii zajęciowej.

6. Uczestniczenie w spotkaniach zespołu terapeutycznego ZOLiRM.

7. Współudział w organizowaniu imprez kulturalnych i rekreacyjnych.

8. Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego oraz Dyrektora ZOLiRM.

Wymagania obowiązkowe

Wykształcenie wymagane: średnie medyczne lub pedagogiczne; kierunek: terapeuta zajęciowy

Wykształcenie pożądane: studia licencjackie lub wyższe; kierunek: terapeuta zajęciowy

Wymagania dodatkowe

- Obsługa komputera

Zapewniamy możliwość dokształcania oraz wykonywania pracy w doskonale wyposażonych pracowniach do prowadzenia zajęć.

Inne informacje

Wymiar pracy: 1 etatu umowa o pracę lub w formie umowy cywilnoprawnej.

Miejsce pracy: oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny w Owińskach 

Dokumenty w formie elektronicznej należy przesłać w formie elektronicznej na mail: grazyna.rutkowska@mogilenska.pl z dopiskiem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w tym w CV/formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).