Rehabilitacja dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19

poniedziałek, Kwiecień 26, 2021 - 14:43

Od dnia 26.04.2021 roku Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medyczenej SPZOZ przy ulicy Mogileńskiej 42 (dojazd tramwajami: 6, 8) uruchomił rehabilitację dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w okresie nie późniejszym niż 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

Celem jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej oraz siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej. 

Liczba łóżek: 20

Podstawą przyjęcia na oddział jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego po zakończonym leczeniu w kierunku COVID-19.

 

Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem jest:

1. Stan funkcjonalny w skali Barthel od 0 do ≤ 60, 3-9 w skali oceny funkcjonalnej (0-10), z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej MRC (0-5), lub

2. Spadek saturacji w czasie wysiłku powyżej 5% wartości wyjściowej, stan funkcjonalny w skali Barthel od 0 do ≤ 60, lub

3. Zespół słabości nabyty podczas pobytu na OIT (ang. ICUAcquired Weakness), 3-9 w skali oceny funkcjonalnej (0-10), z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej MRC (0-5).

 

Przy kwalifikacji do leczenia wymagane są badania:

1. badanie RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,

2. aktualna morfologia, OB, CRP,

3. EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby.

Rehabilitacja jest w pełni refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Czas trwania uzależniony jest od postępów rehabilitacji i wynosi od 2 do 6 tygodni.

Informacja pod numerem telefonu: 618738708 lub 618738718.