Rozpoczęto 5-letni okres trwałości "Projektu Owińska"

poniedziałek, luty 12, 2018 - 08:08

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 19.10.2017 r. zostało zatwierdzone przez Operatora Programu – Ministerstwo Zdrowia, sprawozdanie końcowe z realizacji projektu pn. Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach, dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”.

Od tego też dnia rozpoczyna się pięcioletni okres trwałości projektu. Utrzymanie trwałości projektu jest współfinansowane z budżetu Miasta Poznania. 

Operator Programu zatwierdził całość wydatków, jako wydatki kwalifikowalne tj. 21 417 346,55 zł, z czego wysokość dofinansowania ze środków MF EOG i NMF to 17 133 877,18 zł. Pozostałe środki to dofinansowanie z Urzędu Miasta Poznania i środki własne Zakładu.

Szpital w Owińskach

Szpital w Owińskach