Terminy i miejsca składania wniosków w ramach rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami w roku 2019.

czwartek, Grudzień 27, 2018 - 15:05

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu określił uregulowania wewnętrzne, z których wynikają kryteria rozpatrywania wniosków w ramach rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami w roku 2019. Kolejność złożenia wniosku nie jest kryterium decydującym, a tym samym nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Zasady rozpatrywania wniosków są załączone do każdego druku wniosków, a także dostępne na stronie www.mopr.poznan.pl/sekcja-rehabilitacja/druki-do-pobrania/ lub w siedzibie MOPR, ul. Cześnikowska 18. Szczegółowe informacje o terminach i miejscach składania wniosków znajdują się w materiale informacyjnym.