UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA_ZOLiRM.IV.383.2.2021 zapytanie ofertowe na zakup i dostawa sprzętu do rehabilitacji oddechowej i ruchowej pacjentów

czwartek, Kwiecień 15, 2021 - 11:05

Znak sprawy: ZOLiRM.IV.383.02.2021

Dane Zamawiającego: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ, ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 Tel. +48 61 8738 702. Fax +48 61 8738 703 Strona internetowa: www.mogilenska.pl

Wartość zamówienia i tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie nie przekracza wyrażonej kwoty, określonej w art. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 150 000 złotych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ”.

Przedmiot zamówienia: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu do rehabilitacji oddechowej i ruchowej pacjentów do Zakładu Opiekuńczo—Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu.

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42 /Budynek główny - hol lub poczta elektroniczna: monika.szymanowicz@mogilenska.pl do 19.04.2021 r. godz. 12.00