Wznowienie przyjęć na oddziały

piątek, Czerwiec 5, 2020 - 09:18

Informujemy, że zostały wznowione przyjęcia na następujące oddziały: 

- rehabilitacji stacjonarnej;

- rehabilitacji dziennej;

- oddział dzienny psychiatryczno-geriatryczny. 

 

Składanie skierowań 

Skierowania można składać w rejestracji lub przesłać pocztą. Należy podać numer telefonu oraz w przypadku skierowań poszpitalnych załączyć kartę informacyjną. 

W czasie epidemii koronawirusa nie odbywają się kwalifikacje osobiste.

 

Przyjęcia na oddział 

Osoby wchodzące na teren Zakładu muszą nosić maseczkę oraz dezynfekować ręce. Prosimy osoby towarzyszące pacjentom przy przyjęciu o niewchodzenie do budynku. 

Pacjenci korzystający ze świadczeń na oddziałach dziennych mają codziennie mierzoną temperaturę oraz wypełniają ankietę epidemiologiczną.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju nadal obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin. Rodziny i bliskie osoby mogą zostawić paczkę dla pacjenta w portierni. 

Zapakowane rzeczy należy wyraźnie opisać imieniem, nazwiskiem oraz numerem pokoju pacjenta. 

 

Należy pamiętać o zachowywaniu reżimu sanitarnego tj.:

- dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku,

- noszeniu maseczki,

- zachowywaniu odstępu.