ZAKAZ ODWIEDZIN PACJENTÓW

wtorek, Marzec 10, 2020 - 13:47

ZAKAZ ODWIEDZIN

 

 PACJENTÓW

 

W ZOLIRM W POZNANIU ORAZ W FILII ZOLIRM W OWIŃSKACH

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2020 Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ w Poznaniu informuję, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną odwiedziny u pacjentów hospitalizowanych zostają wstrzymane od dnia 10 marca 2020 roku do odwołania.

 

Podstawa prawna:

Art.5. Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta

Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa wart.33ust.1, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu.