Mechanizm wersjonowania pozwala śledzić różnice jakie powstały podczas modyfikacji wpisu, umożliwiają też przywrócenie jednej z poprzednich wersji.

Wersje węzła Oddział dzienny psychiatryczno-geriatryczny

Karty podstawowe

WersjaCzynności
14/04/2017 - 13:18 przez portalmasteraktualna wersja
07/02/2014 - 14:46 przez Sara White
07/02/2014 - 14:46 przez Sara White