Mechanizm wersjonowania pozwala śledzić różnice jakie powstały podczas modyfikacji wpisu, umożliwiają też przywrócenie jednej z poprzednich wersji.

Wersje węzła WARUNKI UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Karty podstawowe

WersjaCzynności
20/07/2015 - 12:07 przez portalmasteraktualna wersja
20/07/2015 - 12:05 przez portalmaster