Mechanizm wersjonowania pozwala śledzić różnice jakie powstały podczas modyfikacji wpisu, umożliwiają też przywrócenie jednej z poprzednich wersji.

Wersje węzła Zapytanie ofertowe - kompleksowa organizacja wizyty studyjnej do Rijeki, Chorwacja - ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Karty podstawowe

WersjaCzynności
30/08/2016 - 16:01 przez Monika Szymanowiczaktualna wersja
25/08/2016 - 11:43 przez Sara White
24/08/2016 - 13:32 przez Sara White
19/08/2016 - 16:43 przez Monika Szymanowicz