Mechanizm wersjonowania pozwala śledzić różnice jakie powstały podczas modyfikacji wpisu, umożliwiają też przywrócenie jednej z poprzednich wersji.

Wersje węzła Praca dla lekarza psychiatry

Karty podstawowe

WersjaCzynności
29/08/2017 - 08:18 przez Sara Whiteaktualna wersja
22/03/2017 - 13:48 przez Sara White