Mechanizm wersjonowania pozwala śledzić różnice jakie powstały podczas modyfikacji wpisu, umożliwiają też przywrócenie jednej z poprzednich wersji.

Wersje węzła Ogarnij cukier

Karty podstawowe

WersjaCzynności
28/09/2017 - 09:54 przez Sara Whiteaktualna wersja
28/09/2017 - 09:54 przez Sara White