Mechanizm wersjonowania pozwala śledzić różnice jakie powstały podczas modyfikacji wpisu, umożliwiają też przywrócenie jednej z poprzednich wersji.

Wersje węzła Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego

Karty podstawowe

WersjaCzynności
08/12/2017 - 14:56 przez Monika Szymanowiczaktualna wersja
20/11/2017 - 12:48 przez Monika Szymanowicz