Kadra zarządzająca

DYREKTOR

Irena Majer

mgr Irena Majer


ZASTĘPCA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH 

Agata Łakomy

dr Agata Łakomy


DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Małgorzata Nowakowska

mgr Małgorzata Nowakowska


DZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU

Dorota Rodek

mgr Dorota Rodek


DZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

Margot Jamrozińska

mgr inż. arch. Margot Jamrozińska


ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
PSYCHIATRYCZNY – FILIA W OWIŃSKACH

Barbara Krzywda

mgr Barbara Krzywda


ODDZIAŁ
REHABILITACYJNY

Agata Łakomy

dr Agata Łakomy


ODDZIAŁ
OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

Małgorzata Wiechcińcka

mgr Małgorzata Wiechcińska


OŚRODEK
DZIENNEJ REHABILITACJI

Jakub Urbanowicz

mgr Jakub Urbanowicz


ODDZIAŁ DZIENNY
PSYCHIATRYCZNO-GERIATRYCZNY

Ewa Gruszczyńska-Łon

mgr Ewa Gruszczyńska-Łon