Oddział dzienny psychiatryczno-geriatryczny

Widok z ogrodu na oddział dzienny psychiatryczno-geriatryczny

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

mgr Ewa Gruszczyńska-Łon

 

LEKARZ

lek. med. Marek Kociałkowski - specjalista psychiatrii

dr nauk med Katarzyna Borucka – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii

 

Ośrodek dziennego pobytu przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu, sprawuje opiekę nad osobami po 60-tym roku życia, które:

 • utraciły radość życia,
 • nie są w stanie samodzielnie przebywać bez opieki domowników,
 • przeżywają uczucie napięcia, wewnętrznego niepokoju i smutku,
 • czują się nieprzystosowane i niepotrzebne,
 • są apatyczne i bezradne,
 • mają trudności z wykonywaniem codziennych czynności.

 

Naszym zadaniem jest poprawa jakości zdrowia, zapewnienie potrzeb psychosocjalnych, społecznych oraz poprawienie sprawności ruchowej. Oddział przyjmuje 16 pacjentów.

PACJENTOM OFERUJEMY:

 1. Profesjonalną opiekę:
  • – lekarską
  • – pielęgniarską
  • – terapeutyczną
  • – psychologiczną.
 2. Ciekawe zajęcia terapeutyczno–rekreacyjne.
 3. Wyżywienie (2 posiłki dziennie i napoje).
 4. Miłą, domową atmosferę w przyjaznym otoczeniu

Do ośrodka przyjmowani są pacjenci, którzy ukończyli 60-ty rok życia z przewlekłymi schorzeniami (w tym z zespołami otępiennymi), grożącymi utratą samodzielności.

Do ośrodka kwalifikują się pacjenci ze schorzeniami wieku podeszłego, którzy nie wymagają intensywnego leczenia szpitalnego, lecz łagodzenia objawów starzenia się, niezbędnej profilaktyki oraz wsparcia psychicznego i społecznego.

Osoba powinna mieć zachowaną zdolność do samoobsługi.

 

LOKALIZACJA

Ośrodek mieści się w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ ul. Mogileńska 42 w Poznaniu.

 

GODZINY PRACY OŚRODKA:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:30.

Miejsce Przyjazne Seniorom

 

 

 

Przyjęć na oddział dokonuje się na podstawie skierowania od lekarza wystawionego na druku "Skierowanie do szpitala".

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ oddział przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej 60 roku życia z rozpoznaniem mieszczącym się w następujących jednostkach ICD 10:

 • F00-F09 – Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
 • F20-F29 – Schizofrenia, Zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
 • F30-F39 – Zaburzenia nastroju (Afektywne)

W trakcie pobytu w ośrodku pacjent powinien posiadać:

 • wygodne obuwie na zmianę,
 • indywidualny sprzęt ortopedyczny (o ile pacjent posiada).

Pacjent nie powinien zabierać do placówki:

 • wartościowych przedmiotów,
 • większej ilości pieniędzy.

Szczegółowe informacje dot. pobytu i przyjęcia uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 618-738-735, od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00 oraz drogą mailową: zolirm@mogilenska.pl

Galeria obrazów: 
Poznań - budynek główny
Drewniana wiatka w ogrodzie dla pacjentów oddziału dziennego dla seniorów
Opieka nad pacjentem w oddziale dziennym psychiatryczno-geriatrycznym
Zajęcia z pacjentami w oddziale dziennym psychiatryczno-geriatrycznym
Wejście do budynku, w którym znajduje się oddział Dzienny Psychiatryczno-Geriatryczny
Certyfikat - Miejsce Przyjazne Seniorom