Oddział Rehabilitacyjny

Oddział rehabilitacji stacjonarnej -pokój zabiegowy

 

LEKARZE:

Ordynator: dr n. med. Agata Łakomy – specjalista rehabilitacji medycznej
Z-ca ordynatora: lek med. Małgorzata Gołembiewska – specjalista rehabilitacji medycznej, neurolog
dr n. med. Sylwia Dziedzic - lekarz chorób wewnętrznych, specjalista neurolog, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej
lek. med. Olga Eckert - specjalista rehabilitacji medycznej
dr n. med. Jolanta Twardowska-Rajewska  – specjalista geriatrii, specjalista chorób wewnętrznych
dr n. med. Piotr Jeske - specjalista ortopedii i chirurgii urazowej
lek. Sonia Nowińska-Mańczak - rezydent
lek. Barbara Świdurska – rezydent

 

PIELĘNIARKA ODDZIAŁOWA:

mgr Małgorzata Wojciechowska

 

Oddział Rehabilitacyjny zajmuje się leczeniem i usprawnianiem osób dorosłych ze schorzeniami narządu ruchu (choroby zwyrodnieniowe stawów oraz kręgosłupa, choroby reumatoidalne), schorzeniami neurologicznymi (SM, choroba Parkinsona, stany po urazach ośrodkowego , obwodowego układu nerwowego). Usprawniamy również pacjentów po wypadkach komunikacyjnych, amputacjach kończyn, a także po zabiegach ortopedycznych i neurochirurgicznych. Pacjenci oddziału mają zapewnioną całodobową fachową opiekę medyczną. Intensywna rehabilitacja ruchowa jest prowadzona przez zespół dobrze przygotowanych fizjoterapeutów przez 6 dni w tygodniu.

 

CZAS TRWANIA REHABILITACJI:

 • na oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej do 6 tygodni.

 

Stan pacjenta jest na bieżąco monitorowany przez lekarzy specjalistów: rehabilitacji, ortopedii, neurologii, chorób wewnętrznych. Pacjenci mają także dostęp do pomocy oraz porad psychologa, neurologopedy i dietetyka.

 

RODZAJE USŁUG:

 • kinezyterapia,
 • elektroterapia,
 • światłolecznictwo z laseroterapią,
 • hydroterapia,
 • termoterapia (w tym krioterapia),
 • magnetoterapia,
 • masaż leczniczy
 • terapia zajęciowa

 

METODY TERAPEUTYCZNE:

 • PNF,
 • NDT Bobath,
 • Terapia manualna wg B. Mulligan,
 • Terapia manualna wg B. Kaltenborn,
 • Kinesiotaping,
 • Terapia tkanek miękkich,
 • Masaż głęboki
 • Terapia manualna wg A. Rakowskiego,
 • Osteopatyczne techniki manualne,
 • Pilates,
 • Metoda McKenzie.

 

DODATKOWE ATUTY:

 • nowoczesny sprzęt terapeutyczny,
 • stosowanie nowoczesnych metod rehabilitacji,
 • sale chorych z maksymalnie trzema łóżkami,
 • świetna lokalizacja w parku (bezpośredni dojazd z Ronda Śródka),
 • indywidualne podejście do pacjenta.

 

LOKALIZACJA:

Oddział znajduje się na parterze oraz na I piętrze budynku przy ulicy Mogileńskiej w Poznaniu.

 

Na oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej przyjmujemy skierowania do szpitala wystawione przez lekarzy:

z oddziałów:

 • urazowo-ortopedycznych,
 • chirurgicznych,
 • neurochirurgicznych,
 • neurologicznych,
 • reumatologicznych,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznych
 • ginekologicznych,
 • urologicznych,
 • kardiologicznych,
 • geriatrycznych,

 

w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych z poradni:

 • neurologicznej,
 • urazowo-ortopedycznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • reumatologicznej

Pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

Na skierowaniu musi być czytelna pieczątka nagłówkowa jednostki kierującej z aktualnym numerem umowy z NFZ, numerem REGON i numerem kodu resortowego oraz czytelna pieczątka lekarza wystawiającego skierowanie. Do skierowania należy dołączyć wyniki badań potwierdzające rozpoznanie.

Dni i godziny kwalifikacji:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.

W dniu składania skierowania odbywa się kwalifikacja chorego do przyjęcia na oddział rehabilitacji. Kwalifikacji dokonuje lekarz oddziału po zapoznaniu się ze stanem pacjenta i dokumentacją medyczną.

UWAGA: Warunkiem wymaganym przed przyjęciem na oddział rehabilitacji stacjonarnej konieczne jest potwierdzenie braku zakażenia koronawirusem. Test musi być przeprowadzony nie wcześniej niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia. 

W momencie przyjęcia wymagane są: 

 • dowód osobisty (PESEL),
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.pdf
 • wypisy szpitalne z dotychczasowego ubezpieczenia,
 • aktualne wyniki badań potwierdzające rozpoznanie,
 • rzeczy osobistego użytku (m. in. strój sportowy),
 • indywidualny sprzęt ortopedyczny (o ile pacjent posiada),
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (o ile pacjent posiada).

 

Pacjent nie powinien zabierać do Zakładu:

 • wartościowych przedmiotów,
 • większej ilości pieniędzy.

 

Świadczenia zdrowotne udzielane w oddziale rehabilitacji finansowane są w całości przez Narodowy Fundusz Zdrowia (bezpłatne dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ).

 

Galeria obrazów: 
Poznań - budynek główny
Rehabilitant podczas pracy z pacjentem
Rehabilitantka podczas pracy z pacjentem
Sala ćwiczeń indywidualnych
Pokój badań lekarskich
Korytarz na oddziale rehabilitacyjnym I piętro
Sala ćwiczeń - pomieszczenie z ugulami
Wejście na I piętro na oddział rehabilitacji