Opieka duszpasterska

Opiekę duszpasterską dla pacjentów Zakładu przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu sprawuje ksiądz wyznania rzymsko – katolickiego z parafii pw. Chrystusa Odkupiciela.

Na parterze szpitala (z holu głównego pierwsze drzwi na prawo na oddziale rehabilitacyjnym) znajduje się Kaplica Szpitalna pw. Świętego Ojca Pio

Msza Święta odbywa się w każdą sobota o godz.: 15:00

Opiekę duszpasterską dla pacjentów Zakładu przy ul. Cysterek 5 w Owińskach sprawują ojcowie wyznania rzymsko-katolickiego Sercanie Biali z Parafii pw. Jana Chrzciciela w Owińskach.

Msza Święta w Oddziale w Owińskach odbywa się w każdy wtorek o godz. 13.15 w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu w starym budynku (I piętro).

Ponadto pacjenci za zgodą zespołu terapeutycznego, mogą uczestniczyć we Mszach Świętych w w/w kościele parafialnym.

W przypadku gdy pacjent (jego najbliższe osoby) poprosi o opiekę duchowną innych kapłanów innych wyznań – ma prawo samodzielnie (przez wskazaną osobę, bądź pielęgniarkę) zawiadomić duchownego wskazanej przez siebie religii.