Projekt EDM

W związku z wymogiem prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wynikającym z Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, Zakład przystąpił do projektu pt.:

„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a uczestniczy w nim ponad 50 placówek medycznych.

W dniu 5 września 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa partnerska na rzecz realizacji projektu.

Planowana inwestycja zakłada:

  • zakup oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej i wymiany danych (HIS)
  • wymianę 50 komputerów, drukarek oraz skanerów dokumentów.
  • wymianę serwerów, macierzy oraz ups’ów.
  • zakup serwera archiwizującego
  • wymianę zapory ogniowej
  • zakup kart autoryzacyjnych oraz czytnika kart

Zakładane cele:

Zakład zostanie wyposażony w nową infrastrukturę niezbędną do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa Wdrożony system zdolny będzie do przesyłania danych pomiędzy podmiotami medycznymi, szpitalami.

Projekt przyczyni się do wyrównania szans wszystkich uczestników we wdrażaniu, realizacji i korzystaniu z usług elektronicznych związanych z EDM,

Korzyści dla Zakładu:

  • poprawa jakości opieki i bezpieczeństwa pacjentów
  • polepszenie standardu opieki nad pacjentami
  • szybki dostęp do danych medycznych pacjenta,
  • wspomaganie decyzji zarządczych,

W wyniku realizacji planuje się udostępnienie pacjentom Województwa Wielkopolskiego dwóch usług: e-Dokumentacji i e-Rejestracji. Funkcjonalność usługi e-Dokumentacji zapewni pacjentom dostęp do własnych elektronicznych dokumentów medycznych. Możliwa będzie również wymiana danych pomiędzy podmiotami leczniczymi, które zostaną podłączone do systemu.

 

Projekt EDM