Projekt Owińska

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy wsparciu Urzędu Miasta Poznania pozyskał pieniądze dla swojej Filii w Owińskach (Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny) na realizację projektu pt. "Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach”. Pieniądze będą pochodzić z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”.

www.projektowinska.pl

Projekt Owińska - wyglad strony WWW

Całkowity koszt projektu: 21 602 563,0 zł w tym dofinansowanie z MFEOG i NMF 17 282 050,0 zł.

Projekt zakłada rozbudowę i remont budynku Filii oraz szereg działań, które w efekcie mają znacząco podnieść jakość opieki nad pacjentami (szkolenia dla personelu i rodzin, nowe działania terapeutyczne, liczne wydarzenia kulturalne, społeczne i naukowe, których podmiotem będą pacjenci lub ich problemy np. pikniki, koncerty, konferencje itp.)

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).