Projekt Owińska

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu pozyskał w 2014 r. fundusze dla Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Owińskach na realizację projektu pt. "Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach”. Dofinansowania udzieliło Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Miasto Poznań.

www.projektowinska.pl

Projekt Owińska - wyglad strony WWW

Planowany całkowity koszt projektu: 21 602 563,0 zł w tym dofinansowanie z MFEOG i NMF 17 282 050,0 zł.

Projekt obejmował rozbudowę i remont budynku Filii oraz szereg działań, które znacząco podniosły jakość opieki nad pacjentami (szkolenia dla personelu i rodzin, nowe działania terapeutyczne, liczne wydarzenia kulturalne, społeczne i naukowe, których podmiotem byli pacjenci lub ich problemy np. pikniki, koncerty, konferencje itp.)

Dnia 19.10.2017 r. zostało zatwierdzone przez Operatora Programu – Ministerstwo Zdrowia, sprawozdanie końcowe z realizacji tego projektu. Operator Programu zatwierdził całość wydatków, jako wydatki kwalifikowalne tj. 21 417 346,55 zł, z czego wysokość dofinansowania ze środków MF EOG i NMF to 17 133 877 zł. Pozostałe środki w wysokości 4 283 469 zł to dofinansowanie z Urzędu Miasta Poznania i środki własne Zakładu.

Od tego też dnia rozpoczął się pięcioletni okres trwałości projektu. Utrzymanie trwałości projektu jest w połowie finansowane z budżetu Miasta Poznania, drugą część środków finansowych zapewnia Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej.