Pytania i odpowiedzi

1. Jakie formularze trzeba wypełnić aby zostać przyjętym do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego?

Wzór wniosku o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Wzór Wywiadu pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie Wzór skierowania do zakładu Wyżej wymienione dokumenty znajdą Państwo w Dokumentach do pobrania


2. Jaki jest średni okres oczekiwania na przyjęcie do placówki?

Czas oczekiwania na przyjęcie, uzależniony jest od ilości skierowań złożonych w kolejce oczekujących. Aktualne dane znajdują się na stronie NFZ: Przejdź: Kolejki NFZ

(w rubryce miejscowość proszę wpisać: Poznań, a w rubryce ulica: Mogileńska)


3. Jak najłatwiej dojechać do Zakładu?

Tramwajem: z Ronda Śródka linie 6, 8 kierunek Miłostowo, przystanek "Pusta" (na wysokości zajezdni autobusowej i Urzędu Skarbowego Nowe Miasto) przed zajezdnią na Miłostowie.  

Samochodem: z Ronda Śródka należy jechać ulicą Warszawska w kierunku Swarzędza, na wysokości zajezdni autobusowej skręcić w lewo w ul. Mogileńską ( na skrzyżowaniu widoczny jest charakterystyczny znak Forda).


4. W jakich godzinach i gdzie można składać skierowania na przyjęcie na oddział rehabilitacyjny?

Skierowania należy złożyć w okienku Rejestracji (znajdującej się w holu przy wejściu), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 12:00.


5. Czy pobyt w Zakładzie jest odpłatny?  

Pobyt na:

  • Oddziale Rehabilitacyjnym
  • Ośrodku Dziennej Rehabilitacji
  • Oddziale Dziennym Psychiatryczno-Geriatrycznym

jest całkowicie BEZPŁATNY (dla pacjentów posiadających ważne ubezpieczenie), a świadczenia zdrowotne finansowane są w pełni przez NFZ.

Pobyt na: 

  • Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym
  • Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym:

NFZ pokrywa koszty opieki medycznej, natomiast pacjent płaci koszty pobytu - zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku. (Miesięczna opłata wynosi 250% najniższej emerytury, ale nie więcej niż 70% miesięcznego dochodu).

Jeśli świadczeniobiorcą jest osoba ucząca się, która nie ukończyła 26 lat, odpłatność za przebywanie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym wynosić będzie 200% kwoty najniższej emerytury, jednak opłata nie może być wyższa niż 70% miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie (dochód na osobę w rodzinie ustala się również w oparciu o przepisy Ustawy o pomocy społecznej).


6. W jakich dniach i godzinach można dokonywać wpłaty za pobyt pacjentów na oddziale opiekuńczo-leczniczym.

Z uwagi na pandemię COVID-19 preferowane są wpłaty na konto bankowe ze wskazeniem w tytule danych pacjenta: 

konto bankowe: 42 1130 1088 0001 3016 8720 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego ul. Składowa 5, 61-888 Poznań

Kasa znajduje się w Budynku Administracji (I piętro) w Dziale Finansowo-Księgowym.

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 – 11:30

Środa: 10:00 – 15:00

Czwartek: 10:00 – 14:00