Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Projekt  „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, na który przeznaczono blisko 250 mln zł, realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Projekt obejmuje swoim działaniem i wsparciem ponad 1.300 podmiotów w całej Polsce. 

Środki finansowe z projektu PO WER to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia

28 października 2020 r. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ w Poznaniu podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia – Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim umowę o powierzenie grantu COVID.19.14.2020 na kwotę 382 911,99 zł. Całkowita suma została wypłacona pracownikom dwóch oddziałów: oddziału opiekuńczo-leczniczego oraz opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego. 

W maju 2021 roku Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ w Poznaniu przystąpił do drugiego naboru wniosków o dotację. 17 czerwca br. została podpisana umowa z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzki o powierzenie grantu na kwotę 291 290,54 zł, która podobnie jak podczas pierwszego naboru, została przekazana pracownikom z oddziału opiekuńczo-leczniczego oraz opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego.